صفحه آرشیو

اعتراض امیرالمومنان علی

موضع علی در برابر خلفاء

موضع علی در برابر خلفاء امیر مومنان در اول خلافت به جهت اتمام حجت، برای احقاق حق خود آنقدر تلاش کرد که گفتند آن حضرت طمع به خلافت دارد و یا به اصطلاح امروزی ها ریاست طلب است، بعد که بنا بر مصلحت صبر پیشه نموده و سکوت…