صفحه آرشیو

اعتقادات

اعتقادات

حکومت ابوبکر

پس از درگذشت پیامبر گرامی اسلام()ـ که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد ـ گروهی از مسلمانان در جایی که آنرا «سقیفه بنی‌ساعده» می‌خواندند گرد آمده، و از میان خود کسی را به ریاست برگزیده و جانشین پیامبرش خواندند. نامش…