آیا امام علی(ع) از کودکی دارای تمام مقامات معنوی بوده و روز غدیر تنها برای یک نصب تشریعی بود؟ یکی از مهم‌ترین وقایع صدر اسلام، جریان غدیر است. در این روز به دستور خداوند متعال، پیامبر اسلام(ص)، حضرت علی بن ابی‌طالب(ع) را به عنوان جانشین و خلیفه بعد از خود برای مسلمانان معرفی کرد. اما […]

من قتله الحسین شیعه الکوفه
اشاره:
نام کتاب: من قتله الحسین شیعه الکوفه
سرشناسه : حسینی میلانی، سیدعلی، ۱۳۲۶ –
عنوان قراردادی : من هم قتله الحسین علیه السلام شیعه الکوفه؟ .برگزیده
عنوان و نام پدیدآور : تلخیص من هم قتلهالحسین علیه السلام شیعهالکوفه؟/ تالیف السیدعلی الحسینی المیلانی.
مشخصات نشر : قم: مرکزالحقائق الاسلامیه، ۱۴۳۱ ق.-= ۱۳۸۹ –
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : اعرف الحق تعرف اهله؛ ۳۷، ۳۸
شابک : ۳۰۰۰۰ ریال: ج. ۱ ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۸-۳۹-۲ : ؛ ۳۵۰۰۰ ریال: ج. ۲ ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۸-۴۰-۸ :
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۴۳۱ ق.= ۱۳۸۹).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم، ۴ – ۶۱ق.
موضوع : امویان — تاریخ
موضوع : واقعه کربلا، ۶۱ق — علل
موضوع : شیعه — عراق — کوفه — تاریخ
شناسه افزوده : مرکز الحقائق الاسلامیه
رده بندی کنگره : DS38/5/ح۵۴م۸۰۱۳ ۱۳۸۹
رده بندی دیویی : ۹۵۳/۰۲
شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۴۹۰۶۱

هذا الکتاب …:
کلمه المرکز؛ کلمه المؤلّف ؛ مقدّمات البحث ؛ الحلقه الأُولی: دور معاویه فی بابین:؛ الحلقه الثانیه؛ الحلقه الثالثه: دور علماء السوء؛ فهرس المصادر والمراجع
مطالعه آنلاین کتاب در سایت