صفحه آرشیو

اعتقادی

راهکار های درمانی وسوسه های فکری و ذهنی نسبت به اعتقادات چیست؟

راهکار های درمانی #وسوسه_های_فکری و ذهنی نسبت به اعتقادات چیست؟ 1️⃣ چون اینگونه وسوسه ها منشا شیطانی دارد مرحله اول بی اعتنایی و اهمیت ندادن است که تاثیر بالایی دارد و شخص نباید این ترس را به خود راه دهد که بی دین و بی اعتقاد خواهد شد و…