صفحه آرشیو

اعتقاد به امام معصوم (ع) عامل قبولی اعمال

اعتقاد به امام معصوم (ع) عامل قبولی اعمال

اعتقاد به امام معصوم (ع) عامل قبولی اعمال اگر خداوند متعال به برکت محبت اهل‌بیت(ع)، اعمال کم شیعیان را می‌پذیرد، پس چرا برخی از افراد، عبادات دیگر فرقه‌های اسلامی را به رخ شیعیان می‌کشند؟! پرسش بعضی از افراد از نمازها و اعمال دیگران…