اعمالی برای درک شب قدر
۱۵ خرداد ۱۳۹۷

اعمالی برای درک شب قدر   در روایات، چه اعمالی برای درک شب قدر سفارش شده است؟ پرسش چه دعایی است که اگر روز اول ماه رمضان بخوانیم شب قدر را درک می‌کنیم؟ پاسخ اجمالی شب قدر، مهم‌ترین شب سال است که ارزش آن از هزار ماه بیشتر است. شب زنده‌داری و انجام عبادات در […]