صفحه آرشیو

افزایش عمر

کارهایی که عمر را زیاد می کنند

🌼کارهایی که عمر را زیاد می کنند 1️⃣ «نیکی به والدین و صله‌رحم» پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: ای فرزند آدم! به پدر و مادرت نیکی کن و صله‌رحم داشته باش تا خداوند، کارت را آسان و عمرت را طولانی بگرداند. پروردگارت را فرمان ببر…