آیت الله علوی بروجردی:  دولت ها، در امور بانک ها دخالت نکنند/ اقتصاد کشور سالم نیست حوزه/ دولت نباید درکار بانکها دخالت کند؛ لازم است بانک مرکزی سیستم مستقلی داشته باشد؛ بانکها نباید تحت فشار و حواله ای و سفارشی دولت ها فعالیت کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، آیت الله علوی بروجردی امروز در دیدار مدیر […]