صفحه آرشیو

اقسام عرفان

اقسام عرفان

عرفان اسلامی و عرفان هندی

در مورد منشأ «عرفان اسلامی» نظریه های گوناگون بیان شده است. گروهی برآنند که عرفان اسلامی ریشه در اندیشه های نو افلاطونی و تفکر یونان باستان دارد و برخی معتقدند که عرفان اسلامی، از تعالیم هندوان متأثر می باشد. نظریه اخیر، تعالیم…

عرفان اسلامی و عرفان هندی

در مورد منشأ «عرفان اسلامی» نظریه های گوناگون بیان شده است. گروهی برآنند که عرفان اسلامی ریشه در اندیشه های نو افلاطونی و تفکر یونان باستان دارد و برخی معتقدند که عرفان اسلامی، از تعالیم هندوان متأثر می باشد. نظریه اخیر، تعالیم…

وحدت و مقام فنا

سالک در مرحله توحید، کار جدیدی نمی کند و فقط کارهای قبل را انجام می دهد؛ اما وقتی از مرتبه توحید بگذرد و به مرتبه اتحاد برسد؛ یعنی از:«لا تجعل مع الله إلها اخر» (1)عبور کند و به:«لا تدع مع الله إلها اخر» (2)برسد،…

ریاضت

مرحله بعد مقام «ریاضت» یعنی تمرین است.حضرت علی (علیه السلام) می فرماید:«و إنما هی نفسی أروضها بالتقوی» (1)من نفس خود را با تقوا ریاضت می دهم. همچنین آن حضرت می فرماید:«لأروضن نفسی ریاضة تهش معها إلی القرص إذا…

شاخصه های عرفان مثبت از نگاه امام خمینی (ره)

امام خمینی شخصیتی چند جانبه داشتند و از ویژگیهای گوناگونی برخوردار بودند؛ به گونه ای که تاریخ، شخصیتی به جامعیّت ایشان کم تر به خود دیده است. به تعبیر مقام معظم رهبری: «آن بزرگوار، قوّت ایمان را با عمل صالح، و ارادة پولادین را با همت…

عرفان متعهد

هست بسم الله الرَّحمان الرَّحیم مَصْحَف ایات اسرار قدیم نام حق سر دفتر هر دفتر است آنچه بی نام خدایست ابتر است افتتاح نامها از نام او هر دو عالم جرعه نوش از جام او «محمد لاهیجی» مقدمه: از آغاز پیدایش جامعه انسانی و ظهور…

عرفان حقیقی، عرفان دروغین

تصوف به معنای پوشیدن لباس پشمین است و در اصطلاح، پاک کردن دل از آلودگی های نفسانی و آراستگی به پاکی های باطنی است. برای تصوف، تعاریف متعددی بیان شده که جامع آن تعاریف، از ابن عربی، قهرمان بزرگ عرفان و تصوف است که آن را به «وقوف به…