الهی و ربی من لی غیرک
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

امام علی علیه السلام: خدایا، پروردگارا، جز تو که را دارم؟ تا بر طرف شدن ناراحتی و نظر لطف در کارم را از او درخواست کنم الهی و ربی من لی غیرک اساله کشف ضری و النظر فی امری فرازی از دعای کمیل       http://shiastudies.com الهی و ربی من لی غیرک