صفحه آرشیو

الگوی زنها

تمام فرازهای زندگی حضرت زهرا(س) حجت و دلیل ما برای هر دو عالم است

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با بیان اینکه تمام فرازهای زندگی حضرت زهرا(س) حجت و دلیل ما برای هر دو عالم است و فاطمه(س) الگویی بی نظیر در تمام ابعاد زندگی انسان هاست، گفت: درد امروز جامعه ما این است که معنویت و ارتباط با خداوند کاهش یافته…