صفحه آرشیو

امامان دوازده گانه در قرآن و سنت (1)

امامان دوازده گانه در قرآن و سنت (۱)

امامان دوازده گانه در قرآن و سنت (۱) مقدمه این، یک بحث جدی و اصولی است که آیا می‌توان مسأله امامان دوازده‌گانه علیهم السلام با تمام اهمیتی که دارد از قرآن کریم استنباط کرد؟صحیح است اگر اسم و رسمی از امامان در قرآن بود، قطعاً…