صفحه آرشیو

امامان دوازده گانه در قرآن و سنت (3)

امامان دوازده گانه در قرآن و سنت (۳)

امامان دوازده گانه در قرآن و سنت (۳) امامان دوازده‌گانه کیانند؟مطابق روایاتی که امامان دوازده‌گانه را از قریش و از تبار هاشم می‌داند، می‌توان حکم کرد که امامان دوازده‌گانه از اهل بیت و عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم…