صفحه آرشیو

امامان شیعه در منابع حدیثی اهل سنت

امامان شیعه در منابع حدیثی اهل سنت

امامان شیعه در منابع حدیثی اهل سنت اهل بیت از دیدگاه شیعیان به چه افرادی اطلاق شده و چرا نامی از پیشوایان شیعه در کتب معتبر اهل سنت با عنوان امام وجود ندارد؟ پرسش در کتب احادیث اهل سنت در خصوص امامان جست و جویی انجام دادم و…