صفحه آرشیو

امامان شیعه علیهم السلام و برخورد با انحرافات

امامان شیعه علیهم السلام و برخورد با انحرافات

امامان شیعه علیهم السلام و برخورد با انحرافات مقدمه هر قدر سرمایه ها و دست آوردهای مادی ومعنوی بشر ارزش مندتر باشد، به همان نسبت خطرهای بیشتری او را تهدید می کند. ازعمیق ترین دغدغه ها، برای دل سوزان در زمینه های فرهنگی و…