صفحه آرشیو

امامان و رهبری سیاسی

امامان و رهبری سیاسی

امامان و رهبری سیاسی پاسخ به این سوال که برادران اهل سنت جایگاه خلافت را جایگاه سیاسی وجایگاه امامت را جایگاه دینی میدانند و با امامت ائمه هدی(ح) مشکلی ندارند،چیست؟ پاسخ اجمالی اگرچه اهل سنت برای رهبری سیاسی، به سراغ ابوبکر و…