صفحه آرشیو

امامان

بررسی اسناد روایات دلایل و کرامات امامان شیعه (ع) بر اساس قواعد درایه‌الحدیث

بررسی اسناد روایات دلایل و کرامات امامان شیعه (ع) بر اساس قواعد درایه‌الحدیث چکیده در میراث حدیث شیعه، با روایاتی مواجه می‌شویم که افعال خارق عادات و کرامات ائمه (ع) را با هدف اثبات حقانیت ایشان در برابر مخالفان نقل می‌کنند. این…

بررسی معجزات اهل بیت

بررسی معجزات اهل بیت معجزه معجزه از عجز گرفته شده و عجز به معنی ناتوانی است. پس معجزه پدیده‌ای است که تمام عوامل طبیعی از ایجادش ناتوان باشند و عقل هر عاقلی این چنین پدیده‌ای را مربوط به طبیعت نداند و به عبارت علمی، معجزه فاعل است و از…

معجزات و کرامات پیامبر اکرم و ائمه طاهرین

معجزات و کرامات پیامبر اکرم و ائمه طاهرین قدر مسلم پیروان راستین هر مکتبی خود را مؤظف می‌دانند که در تحکیم و ترویج مبانی اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی و... آن مکتب تلاش و کوشش کنند. در این راستا برای خننثی کردن و یا سد پیشروی مکاتب دیگر که…