صفحه آرشیو

امامت، بالاترین مقام روحانی

امامت، بالاترین مقام روحانی

امامت، بالاترین مقام روحانی از متون دینی این چنین استفاده می‌شود که مقام امامت رفیع‌تر از مقام نبوّت و رسالت است و جز اندکی از بندگان مخلص خدا، همچون انبیای اولوالعزم و امامان دوازده‌گانه(ع) کسی بدان راه نمی‌یابد. امام صادق(ع)…