امامت امیر المومنین علیه السلام در سنجش خرد     امامت امیر المومنین علیه السلام در سنجش خرد مشخصات کتاب: سرشناسه:حسینی میلانی، سیدعلی، ۱۳۲۶ – عنوان و نام پدیدآور:امامت امیر المومنین علیه السلام در سنجش خرد/ علی حسینی میلانی. مشخصات نشر:قم: مرکز حقایق اسلامی، ۱۳۸۸٫ مشخصات ظاهری:۷۸ص. فروست:؛ ۱۶٫ مرکز حقایق اسلامی؛ ۱۰۹٫سلسله پژوهشهای اعتقادی؛ […]