صفحه آرشیو

امامت خاصه و غیر شیعه

امامت خاصه و غیر شیعه

امامت خاصه و غیر شیعه دلایل برون دینی امامت ائمه معصومین (ع) چیست؟ پرسش دلایل امامت ائمه البته نه بطور کلی بلکه امامت خاصه یعنی شخصیت حقیقی حضرات معصومین (ع) با اسم و رسم خاص آنها از لحاظ برون دینی مثلا برای اثبات آن برای یک…