تبیین تفاوت‌ها در تعریف‌های کلامی شیعه و سنی آنچه تاکنون درباره تعریف امام و امامت در اصطلاح متکلمان شیعه و سنی به نگارش درامد، کلیاتی بود برای نشان دادن برخی نارسایی‌ها تا با طرح این بحث زمینه‌ای فراهم شود برای ورود به بحث عینیت سازی و شناخت تفاوت‌ها در این تعریف‌ها که هم اکنون مناسب […]

نگرشی بر تفاوت تعریف کلامی امام و نبی مروری بر تعریف‌هایی که برای امامت از جانب متکلمان شیعه و سنی نگارش یافت، نمایانگر این مطلب است که در ظاهر این تعریف‌ها و الفاظ تفاوت چندانی وجود ندارد دست کم به تناسب عنوان بالا می‌توان از بیشتر آن تعریف‌ها استفاده کرد که متکلمان شیعه و سنی […]

معنا شناسی امام و امامت کاربرد واژه امام در قرآن واقعیت این است که از جهت علمی و عملی، قرآن کریم در کاربرد واژگان و پیام رسانی ، اطمینان آور و مورد توجه تمام دانشمندان اسلامی از هر صنف است که هر کدام سعی می‌کنند در بیان افکار و اندیشه خود با استناد به قرآن […]