امام باقر علیه السلام:
۰۶ مرداد ۱۳۹۶

آنکه در انتظار امر ما بمیرد از اینکه در وسط خیمه مهدی و لشکرش از دنیا نرفته ضرر نکرده است. کافی(ط-الاسلامیه) ج۱ ، ص۳۷۲

با ذکر گفتن بسیار در تنهایی هایت رقت قلب بجوی. «تحف العقول/ص۲۸۵»

خداوند برای دلها و بدنها کیفرهایی دارد:تنگی در معیشت، سستی در عبادت و به هیچ وجه بنده ای کیفری بزرگتر از … « تحف العقول/ص ۲۹۶»