اول ربیع الثانی
۱۸ آذر ۱۳۹۷

اول ربیع الثانی ۱- قیام توّابین (۶۵هجری قمری) ۲- شهادت امام باقر “علیه السلام” {به قولی} (۱۱۴هجری قمری) ۳- درگذشت ملا علی بن فتح الله نهاوندی (۱۳۲۲هجری قمری) ۴-درگذشت میزرا کوچک خان (۱۳۴۰هجری قمری) ۵- درگذشت آیت الله شیخ قدرت الله وجدانی فخر (۱۴۱۷هجری قمری) — ۱- قیام توّابین (۶۵هجری قمری) پس از شهادت امام […]

امام باقر علیه السلام:
۰۶ مرداد ۱۳۹۶

آنکه در انتظار امر ما بمیرد از اینکه در وسط خیمه مهدی و لشکرش از دنیا نرفته ضرر نکرده است. کافی(ط-الاسلامیه) ج۱ ، ص۳۷۲

با ذکر گفتن بسیار در تنهایی هایت رقت قلب بجوی. «تحف العقول/ص۲۸۵»

خداوند برای دلها و بدنها کیفرهایی دارد:تنگی در معیشت، سستی در عبادت و به هیچ وجه بنده ای کیفری بزرگتر از … « تحف العقول/ص ۲۹۶»