صفحه آرشیو

امام حسین علیه السلام و رهبری بحران از مکه تا کربلا

کتاب امام حسین علیه السلام و رهبری بحران از مکه تا کربلا

امام حسین(ع) و رهبری بحران از مکه تا کربلا مشخصات کتاب: عنوان : امام حسین (ع) و رهبری بحران از مکه تا کربلا پدیدآورندگان : امام سوم حسین بن علی(ع)(توصیف گر) جعفر رحمانی(پدیدآور) وضعیت نشر : قم: جعفر رحمانی، ۱۳۸۷ نوع : متن جنس : مقاله…