صفحه آرشیو

امام حسین (ع)

امام حسین (ع)

نخستین سوگنامه کربلا در شعر فارسی

از کسايي سوگنامه اي درباره ي کربلا باقي مانده که دليلي ديگر بر وجود تشيعي گسترده در ادب فارسي در قرن چهارم است، اين شعر قصيده اي بسيار زيبا و نخستين قصيده ي سوگنامه ي کربلا در زبان فارسي است که شامل پنجاه بيت است: مشکبوي عالم…