صفحه آرشیو

امام رضا علیه السلام و تربيت فرزند

امام رضا علیه السلام و تربیت فرزند

امام رضا علیه السلام و تربیت فرزند تربیت عبارت است از شکوفا سازى استعدادها و جهت دهى آن به سوى کمال مطلوب. تربیت ضرورى‏ترین نیاز انسان در زندگى است. انسان بدون تربیت صحیح ره به جایى نمى‏برد، نه از باغ زندگى خویش میوه شیرین‏ مى‏ چیند و نه…