مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: امام زین العابدین علیه السلام

شرح مناجات الشاکّین

شکوه از نفس سرکش و عصیانگر دومین مناجات از مناجات های پانزده گانه منقول از امام زین العابدین علیه السلام، مناجات شکایت کنندگان نزد خداوند

ادامه مطلب »