صفحه آرشیو

امام شناسى ملاصدرا (۲)

امام شناسى ملاصدرا (۲)

امام شناسى ملاصدرا (۲) بررسی امامت در آثار صدرالمتالهین و حکمت متعالیه ۳٫ تببین و تفسیر فلسفی صفات ائمه اطهار(علیهم السلام) ۱٫۳٫ عینیت مقام امامت و صفات امام:امام در قوس صعود موجودات عالم، برترین مقام وجودی را داراست و…