امام مهدی قطب عالم امکان خلاصه پرسش «قطب عالم امکان» به چه معنا است؟ و چرا به امام مهدی(عج) قطب عالم امکان می‌گویند؟ پرسش با سلام؛ چرا به حضرت امام عصر(ع) قطب عالم امکان می‌گوییم؟ قطب به چه معنا است؟ پاسخ اجمالی قطب در لغت و روایات به معنای سنگ زیرین آسیاب است: «قطب الرحی» […]