صفحه آرشیو

امام موسی بن جعفر(ع)و امام رضا(ع) و احتجاج به غدیر

امام موسی بن جعفر(ع)و امام رضا(ع) و احتجاج به غدیر

امام موسی بن جعفر علیه السلام حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام نیز در مناسبتها و فرصتهای به دست آمده، به حدیث غدیر و ماجرای شورانگیز و تاریخی آن اشاره می کرد و مردم را از حقیقت ماجرا مطلع می ساخت. عبد الرحمن بن حجاج از جمله افرادی است که…