شیعیان فقط چهار عید دارند : فطر ، قربان ، غدیر و جمعه (بحار الأنوار ، ج ۹۸ ، ص ۳۵۱)