صفحه آرشیو

امام کاظم (ع)

امام کاظم (ع)

امام کاظم علیه السلام و نوید ظهور حضرت مهدی علیه السلام

شرايط حاکم بر زمان حضرت کاظم عليه السلام با شرايط سياسي و اجتماعي عصر پدر گرانقدرش بسيار متفاوت بود؛ چرا که آن حضرت بخشي مهمي از زندگي پر برکت خويش را در زندان استبداد و ارتجاع و به دور از مردم سپري کرد. و در حالي که رابطه او را با جامعه…