صفحه آرشیو

امانت داری

اوصاف شیعیان: امانت داری

امانت دارى امام صادق  فرمود: «شیِعَتُنا... اَهلُ الوَفاءِ وَ الاَمانَهِ»؛ «شیعیان ما وفادار و امانت نگه‏دارند». امام رضا  نیز فرمود: «... لَیسَ مِنّا مَن خانَ مُؤمِنا»؛ «... از شیعیان ما نیست کسى که به مؤمنى خیانت نماید». امانت و…