صفحه آرشیو

امداد ملائکه

امداد ملائکه

شروط بهره مندی از امدادهای ملائکه

شروط بهره مندی از امدادهای ملائکه: ۱- ایمان در جهان بینی الهی، زندگی انسان ها با جهان فرشتگان مرتبط است. ملائکه به فرمان خدا در خدمت مؤمنان قرار می گیرند و آنان را یاری می کنند. این مطلب از آیه ی ۱۲۴ سوره ی آل عمران فهمیده می شود که می…