صفحه آرشیو

امنیت در سفر

راهنمای زائران اربعین ، امنیت در سفر

راهنمای زائران اربعین ، امنیت در سفر گذرنامه * در طول سفر در حفظ و نگهداری از گذرنامه کوشش شود تا در هنگام خروج از عراق مشکلی رخ ندهد. * روادید، گذرنامه و کلیه مدارک و وسایل مورد نیاز هر زائر حتماً همراه خودش باشد، زیرا ممکن است از…