مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: امکان عصمت

امکان عصمت

امکان عصمت

امکان عصمت     پس از بحث در ماهیت عصمت و منشأ آن، نخستین بحث درباره عصمت، امکان معصوم بودن انسان‌هاست؛ زیرا اگر معصوم بودن

ادامه مطلب »