صفحه آرشیو

امیرالمومنین

امیر المومنین علی علیه السلام فرمودند:

امیر المومنین علی علیه السلام فرمودند: دنیا دست به دست مى گردد؛ پس، به آرامى تمام در طلب روزى، بهره خود را از آن بطلب تا آن که نوبت تو فرا رسد الدُّنیا دُوَلٌ، فَاطلُب حَظَّکَ مِنها بِأَجمَلِ الطَّلَبِ حَتّى تَأتِیَکَ دَولَتُکَ غررالحکم…

نگاهی به جریان برکناری امیرالمؤمنین

نگاهی به جریان برکناری امیرالمؤمنین در پیوست آنچه تاکنون در فصل‌های پیشین نگارش یافت، می‌توان به دو محور مهم اشاره نمود: الف- از نظر مفهومی و کاربردی واژگان امام، خلیفه، ولی، وصی، حجت، وارث، امیر و وزیر در آیات قرآن و گفتار رسول…