امیر المومنین علی علیه السلام فرمودند: دنیا دست به دست مى گردد؛ پس، به آرامى تمام در طلب روزى، بهره خود را از آن بطلب تا آن که نوبت تو فرا رسد الدُّنیا دُوَلٌ، فَاطلُب حَظَّکَ مِنها بِأَجمَلِ الطَّلَبِ حَتّى تَأتِیَکَ دَولَتُکَ غررالحکم حدیث۱۹۱۳ منبع http://shiastudies.com/fa امیر المومنین علی علیه السلام فرمودندامیر المومنین علی علیه […]

نگاهی به جریان برکناری امیرالمؤمنین در پیوست آنچه تاکنون در فصل‌های پیشین نگارش یافت، می‌توان به دو محور مهم اشاره نمود: الف- از نظر مفهومی و کاربردی واژگان امام، خلیفه، ولی، وصی، حجت، وارث، امیر و وزیر در آیات قرآن و گفتار رسول اکرم، کاربرد داشته و با صراحت بازگو کننده ضرورت مسئله جانشینی و […]