صفحه آرشیو

امیر المؤمنین علی علیه السلام در میزان الحکمه میفرمایند: