صفحه آرشیو

امیر المؤمنین

نگاه کوتاهی بر زندگانی اولین مدافع اسلام حضرت عبدالمطلب

نام و کنیه « عَبْدُالمُطَّلِب بن هاشم بن عبدمناف (۱۲۷-۴۵ قبل از هجرت، ۵۰۰-۵۷۹م) یا همان «شیبة الحمد بن هاشم بن عبد مناف‏»؛ نیای پیامبر اسلام(ص) بود که او را «شیبة الحمد» نامیدند؛ به دلیل آن‌که موى سپیدی در سر داشت. « نام او شیبه، کنیه‌اش …