انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه   تاریخ تاسیس ۱۳۸۲ کشور مکان استقرار ایران-قم هیئت موسس هیئت مؤسس: ۱ . حسن آقانظری ۲٫ سید محمد کاظم رجایی ۳٫ مهدی رجایی‌نیا ۴٫ مجید رضایی ۵٫ محمد مهدی کرمی ۶ . سید حسین میرمعزی ۷٫ محمدرضا یوسفی ۸٫ احمد علی یوسفی   هیئت مدیره هیئت مدیره: دوره اول: ۱٫ […]