صفحه آرشیو

انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه تاریخ تاسیس ۱۳۸۲ کشور مکان استقرار ایران-قم هیئت موسس هیئت مؤسس: ۱ . حسن آقانظری ۲٫ سید محمد کاظم رجایی ۳٫ مهدی رجایی‌نیا ۴٫ مجید رضایی ۵٫ محمد مهدی کرمی ۶ . سید حسین میرمعزی…