انجمن روان‌شناسی اسلامی   تاریخ تاسیس ۱۳۸۲ کشور مکان استقرار ایران-قم هیئت موسس هیأت مؤسس ماده۲۲. هیأت مؤسس عبارتند از جمعی از پژوهشگران و اساتید حوزوی (حداقل ۷ نفر و حداکثر ۱۵ نفر) دارای مدرک سطح ۴ یا در حد آن در زمینه روان‌شناسی و مشاوره که با کسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای […]