انجمن قرآن‏ پژوهی
۰۷ آذر ۱۳۹۶

انجمن قرآن‏ پژوهی   تاریخ تاسیس ۱۳۸۲ کشور مکان استقرار ایران-قم هیئت مدیره مهدی رستم نژاد، محمدعلی رضائی اصفهانی، حسین علوی مهر، محمد فاکر میبدی، صالح قنادی، سید رضا مودب، هادی مفتح تاریخچه با توجه به ضرورت تشکیل انجمن‏های علمی در حوزه علمیه و به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای‏فعالیت‏های علمی در زمینه علوم قرآنی، […]