صفحه آرشیو

انجمن قلم حوزه

انجمن قلم حوزه

انجمن قلم حوزه تاریخ تاسیس ۱۳۸۲ کشور مکان استقرار ایران، قم تاریخچه انجمن قلم حوزه، مجمعی علمی ـ فرهنگی است که برآمده از جمع کثیری از نویسندگان و فعالان ادبی و هنری حوزه است. حرفه نویسندگی و دیگر مهارت‌های قلمی…