انجمن قلم حوزه
۰۷ آذر ۱۳۹۶

انجمن قلم حوزه   تاریخ تاسیس ۱۳۸۲ کشور مکان استقرار ایران، قم تاریخچه انجمن قلم حوزه، مجمعی علمی ـ فرهنگی است که برآمده از جمع کثیری از نویسندگان و فعالان ادبی و هنری حوزه است. حرفه نویسندگی و دیگر مهارت‌های قلمی ـ هنری، هماره در کانون برنامه‌های آموزشی و پژوهشی حوزه بوده است. بهینه و […]