انجمن معرفت‌شناسی
۰۷ آذر ۱۳۹۶

انجمن معرفت‌شناسی   تاریخ تاسیس ۱۳۸۳ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه نام انجمن: انجمن معرفت‌شناسی نام عربی: معهد الدراسات الابیستمولوجیه نام لاتین: WWW.marefat.hawzahqom.ir پست الکترونیک: *ساختار هیئت مؤسس: ۱٫ محمد فنایی اشکوری ۲٫ رضاصادقی حاجی‌آبادی ۳٫ محمد حسین‌زاده ۴٫ محمد تقی سبحانی ۵٫ هادی صادقی ۶٫ عبدالرسول عبودیت ۷٫ حسین فقیه ۸٫ محمد لگنهاوزن ۹٫ محمد علی […]