صفحه آرشیو

اندیشه اسلامی

اندیشه اسلامی

اسلام گرایی در جمهوری آذربایجان

چالش ها و فرصت های پیش روی شیعیانجمهوری آذربایجان که از آن به عنوان بزرگ ترین کشور منطقه قفقاز و دومین کشور شیعی دنیا یاد می کنند با شروع سال جدید میلادی(۲۰۱۲)و در حالی که بیست و یکمین سال استقلال خود را تجربه می کند، به عضویت غیر دائم…

اولین نشانه هاى نهاد حسبه در سرزمین هاى اسلامى

نهاد حسبه در تاریخ حکومت مسلمانان از نهادهاى وابسته به تشکیلات قضایى و وظیفه آن نظارت بر امور شهرى و رفتار شهروندان بوده است.آغاز شکل گیرى نهاد حسبه در تاریخ اسلام مورد اختلاف صاحب نظران و مورخان است; برخى تاریخ تشکیل این نهاد را به زمان…

معجزه فرهنگ اسلامی

تمدن و فرهنگ اسلامی در دوره ی اوج عظمت خویش وضع تمدن انسانی را در یک مرحله ی طولانی از تحول آن عرضه می دارد اما سرگذشت پیدایش این فرهنگ و عظمت و کمال آن چیزیست مثل اعجاز و از این حیث می توان از معجزه ی اسلامی هم مثل آن چیزی که معجزه ی…

تمدن اسلامی، منشأ یک فرهنگ عظیم انسانی

آشنایی اسلام با مواریث دنیای قدیم چنان شگفت انگیز می نماید که شاید جز نهضت علمی صد ساله اخیر ژاپن هیچ نظیری در تاریخ عالم برای آن نتوان یافت. شوق و علاقه یی که مسلمین در دوران عظمت امپراطوری خویش به کسب و توسعه ی فرهنگ نشان دادند و توفیقی…

کتابها و کتابخانه ها در جهان اسلام

شوق معرفت جویی و حس کنجکای قلمرو اسلام را در اندک مدتی کانون انوار دانش کرد. رواج صنعت کاغذ مخصوصاً از اسباب عمده ی رواج علم و معرفت شد. هنوز قرن اول هجرت تمام نشده بود که مسلمانان صنعت کاغذ را از ماوراءالنهر به داخل بلاد عرب زبان بردند. در…

مدارس و دانشگاه های اسلامی

کثرت مدارس عالی (۱) در بلاد اسلام، هنوز هم که دنیا پیشرفتهای ماشینی یافته است مایه حیرت است و حاکی از وجود شوق و نشاطی بیمانند. در حقیقت بسبب تأکید و تشویقی که در اسلام راجع به علم شده بود و همچنین بجهت توصیه و ترغیبی که به انجام دادن امور…

داروسازی در جهان اسلام

در بیمارستانهای جهان اسلام، انواع شربتها، جبها.، معجونها، و تریاقها مورد استعمال و حاجت مدام می بود و تعلیم ادویه ی مرکبه و نیز شناخت مفردات طبی اهمیت تمام داشت. ازین رو، چنانکه فی المثل از صیدنه بیرونی و موجز ابن تلمیذ و بعضی مأخذ دیگر بر…