اندیشه قم
۰۶ مهر ۱۳۹۶

اندیشه قم مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه در سال ۱۳۷۹ به منظور تبیین روزآمد اندیشه دینی در جهت پاسخ‌گویی به پرسشهای بنیادین و رفع و دفع آسیب‌ها و شبهات در حوزه دین، توسط شورای عالی حوزه علمیه تأسیس گردید. برخی از فعالیتهای مرکز: ۱. انتشار حدود ۷۰ عنوان کتاب. ۲. پاسخ‌گویی […]