کیست مثل من؟ زندگانی اسلم بن عمرو ترکی دیلمی شهید راه امام حسین علیه السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه : انصاری، محمدرضا عبدالامیر، – ۱۹۴۸
عنوان و نام پدیدآور : کیست مثل من؟ زندگانی اسلم بن عمرو ترکی دیلمی شهید راه امام حسین/ محمدرضا عبدالامیر انصاری؛ ترجمه احمد امیری شادمهری
مشخصات نشر : قم: دلیل، ۱۳۷۹٫
مشخصات ظاهری : ص ۵۶
شابک : ۹۶۴-۱۰۰۱-۷۹-۵
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.
عنوان دیگر : زندگانی اسلم بن عمرو ترکی دیلمی شهید راه امام حسین علیه السلام
موضوع : اسلم بن عمرو، – ق ۶۱
شناسه افزوده : امیری شادمهری، احمد، ۱۳۴۱ – ، مترجم
رده بندی کنگره : BP42/4/الف ۵الف ۸
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۷
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۹-۲۴۹۴۶
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار مؤلف؛ اسلم بن عمرو کسیت؟؛ اسلم و امام حسین؛ اسلم بر در دارالاماره ؛ اسلم و وداع با مدینه ؛ همیاری اسلم با امام حسین؛ اسلم و آغاز نبرد؛ اسلم از امام اجازه نبرد می طلبد؛ شهادت اسلم ؛ اسلم از کسانی است که حسین به بالینشان رفت ؛ آنچه درباره ی اسلم گفته شده ؛ پاورقی