صفحه آرشیو

انواع آیات

انواع آیات

“اهل حق” و “نصیریه”

تاریخ پیدایش و گسترش مذهب اهل حق درباره تاریخ پیدایش فرقه هاى اهل حق اختلاف نظر وجود دارد و در این باره مدارک مستندى در دست نیست. در کتاب هاى قدیمى که تا قرن پنجم نگاشته شده، نامى از اهل حق دیده نمى شود. اگر ملاک اهل حق بودن را صرفا غلو…