صفحه آرشیو

اهانت به پیامبران الهی

اهانت به پیامبران الهی

سیمای روشن تاریکی

یهودیان و اهانت به پیامبران الهی مقدمهبا بررسی اخبار روزانه، اقدام های سازمان یافته و هماهنگ دشمنان اسلام برای مبارزه با مسلمانان و نابودی نام و آوازه اسلام را مشاهده می کنیم. برای هر مسلمان متفکر و جویای حقیقت که در پی بصیرت است و…