صفحه آرشیو

اهل البیت

ماه ربیع الاول ماه جشن و سرور اهل البیت (ع)

ماه ربیع الاول ماه جشن و سرور اهل البیت (ع) ماه ربیع الاول آغاز شده است؛ ماهی که در آن حوادث تاریخی مهمی اتفاق افتاده است که از آن جمله، حادثه مهم و تاریخی لیله المبیت، هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه، ولادت پیامبر اکرم…