صفحه آرشیو

اهل بیت علیهم السلام در آیه تطهیر

اهل بیت علیهم السلام در آیه تطهیر

اهل بیت علیهم السلام در آیه تطهیر آیا می‌توان گفت؛ به دلیل این‌که آیه تطهیر در وسط آیه قرار دارد، دلیل بر حصر نیست؟! اهل بیت چه کسانى هستند؟ پرسش آیا می‌توان گفت؛ به دلیل این‌که آیه تطهیر در وسط آیه قرار دارد، دلیل بر حصر…